Dyżur

W piątek 7 sierpnia w godzinach 15-20 oraz sobotę 8 sierpnia w godzinach 11-15 dyżur będzie pełniła lek.wet 
Marta Dądalska-Krefft, serdecznie zapraszamy.